Nazwa usługi: Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek zawierający następujące informacje: 1) program przedsięwzięcia, 2) krótka charakterystyka wnioskodawcy (data rozpoczęcia działalności, zakres działania, dotychczasowe osiągnięcia, itd), 3) kontakt z osobą reprezentującą wnioskodawcę: elektroniczny, telefoniczny, adres, 4) projekt związany z wykorzystaniem herbu.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1125